เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนและวางแผน พอ สว.ประจำจังหวัดลำพูน ในการช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคมในพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 25 ก.ค. 2565, 21:00

               วันนี้(25 กรกฎาคม 2565) ที่ห้องประชุมดอกป๊าน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวางแผน พอ สว.ประจำจังหวัดลำพูน  เป็นการขับเคลื่อนและวางแผน พอ สว.ประจำจังหวัดลำพูน ในการช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคมในพื้นที่  โดยมี นางพวงผกา สุริวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

                สำหรับแนวทางการดำเนินงานมูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จังหวัดลำพูนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. สืบเนื่องจากสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี ทรงก่อตั้ง มูอนิธิ พอ.สว.ในปี 2512 ปัจจุบันดำเนินการใน  63  จังหวัด พอ.สว. จังหวัดลำพูนได้รับโปรดเกล้าเป็นจังหวัด พอ.สว.ที่ 63 รูปแบบคือการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เป็นหลัก ประกอบด้วย การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมและพื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน  โดยเน้นคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การวิเคราะห์โรคตามต้นเหตุการส่งต่อผู้ป่วยที่จำเป็นเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล รวมถึงการให้ความรู้ทางด้านสาธารณสุข และ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจังหวัดลำพูนสามารถบูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และการวางแผนงานที่ดีจะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย

                ทั้งนี้ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. จังหวัดลำพูน ได้มีการลงพื้นที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. จังหวัดลำพูน  จำนวน 11 ครั้ง โดยมีกิจกรรมในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.  ประกอบด้วย  หน่วยบริการรักษาพยาบาล   หน่วยบริการทันตกรรม   หน่วยบริการแพทย์แผนไทย/แพทย์ทางเลือก   หน่วยกิจกรรมปศุสัตว์   การเยี่ยมบ้านผู้ที่ยากไร้กลุ่มเปราะบาง   หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร จังหวัดลำพูนร่วมกับ มูลนิธิแพทย์อาสาฯ  และกิจกรรมสมทบอื่น เช่น ตัดผม เป็นต้น

推荐新闻
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:59

                ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ท...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:52

                วันนี้(28 กรกฎาคม 2565) ณ บ้านเลขที่ 144/4 หมู่ที่ 12 ตำบลมะเขือ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:54

                วันนี้(28 กรกฎาคม 2565) ณ บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 9 ตำบลประตูป่า อ...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:55

             วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ ท่าน้ำวัดบุปผาราม (สบปะ) ตำบลริมปิง  อำ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 8 2 6 5 4

今天

数量

67

这星期

数量

552

这月

数量

2520

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]